top of page

METAMORFOZY

Poznajcie historię usmiechów moich pacjentów ... 

Projekt bez tytułu (3).png
Projekt bez tytułu (1).png
Projekt bez tytułu (1).png
Projekt bez tytułu (2).png
Proteza na implantach

Mój Pacjent Pan Michał (45 l.) zgłosił się do dentestica z problemem brzydkich zębów. Ze względu na ograniczenia ogólnozdrowotne i finansowe zdecydowaliśmy się na usunięcie zepsutych zębów i uzupełnieniu braków protezami na implantach.
Pacjent przed zabiegiem była na jednej wizycie diagnostycznej i po wykonaniu skanów zostały zaprojektowane i wykonałam jego nowe zęby. Zabieg odbył się w znieczuleniu ogólnym (narkozie). Następnego dnia po zabiegu szczęśliwy Pacjent wyznał mi, że nigdy nie miał tak pięknych zębów, a całe życie o tym marzył.
Siostra Pacjenta potwierdziła, że nowe zęby odmłodziły Jego twarz o 10 lat.

Korony pełnoceramiczne na zębach własnych i implantach

Mój Pacjent p. Ireneusz (51 l.) zgłosił się z powodu pękniętego zęba trzonowego. W trakcie rozmowy, która zawsze ma miejsce w dentestica powiedział, że marzy mu się nowy uśmiech. Następnie wykonano analizę DSD i po zaakceptowaniu jej przez Pacjenta i Zespół zęby oszlifowano według klucza oraz wykonano korony tymczasowe. Umiejscowiono implanty w poz 17, 15, 27, 36, 46. Ostateczna praca to korony pełnoceramiczne na zębach własnych i implantach.

Leczenie implantologiczne i protetyczne

Moja Pacjentka p. Karolina (38 l.) zgłosiła się z prośbą o pomoc w ratowaniu uśmiechu, który przez wiele lat przysparzał Jej kompleksów. W miejscu brakujących zębów posadowiłam implanty, a następnie wykonałam korony i licówki porcelanowe. Szczęśliwy uśmiech p. Karoliny po wykonaniu pracy- BEZCENNY ! 

Leczenie ortodontycznie i korony pełnoceramiczne

Mój pacjent p. Grzegorz (38l.) zgłosił się z prośbą o metamorfozę uśmiechu. Przeprowadziłam leczenie zachowawcze, następnie w dentestica zostało przeprowadzone z sukcesem leczenie ortodontyczne i ostatecznie uśmiech zaopatrzyłam koronami pełnoceramicznymi. 

Korony porcelanowe na przednich zębach górnych

Moja pacjentka p. Joanna (45 l.) w trakcie metamorfozy zgłosiła się z problemem brzydkich zębów górnych przednich. Przeprowadziłam leczenie zachowawcze i wykonałam korony porcelanowe na zęby przednie w łuku górnym.

Leczenie ortodontyczne oraz implantoprotetycze

Moja pacjentka p. Ewa (31 l.) zgłosiła się z powodu wrodzonego braku zawiązków dwójek górnych. Po wyleczeniu wszystkich ubytków skierowałam pacjentkę na leczenie ortodontyczne w moim gabinecie dentestica. W końcowym etapie tego leczenia wprowadziłam implanty w pozycje górnych dwójek, następnie pacjentce wybieliłam wszystkie zęby i wykonałam korony na implantach. 

Wybielanie zębów, korony pełnoceramiczne i licówki

Moja pacjentka p. Justyna (45 l.) zgłosiła się z problemem brzydkich zębów górnych. Wykonałam u pacjentki leczenie kompleksowe a następnie skierowałam do leczenia ortodontycznego aparatem Invisiglin® w moim gabinecie dentestica. Pacjentka następnie została poddana zabiegowi wybielania zębów po którym wykonałam licówki. 

Dolne korony pełnoceramiczne i most na implantach

Mój pacjent p. Stefan (73 l.) zgłosił się z problemem zniszczonych zębów oraz braków zębowych. Wykonałam leczenie wszystkich ubytków próchnicowych,

a następnie kształt i kolor zębów poprawiłam koronami pełnoceramicznymi oraz mostami na implantach. 

Korony pełnoceramiczne

Moja Pacjentka p. Katarzyna (48 l.) zgłosiła się z prośbą o poprawę kształtu i koloru zębów. Po analizie uśmiech został przeze mnie wraz z laboratorium protetycznym zaprojektowany komputerowo z ogromną dokładnością. Pacjentce w pierwszej kolejności wykonano korony tymczasowe, które umożliwiły adaptację do nowych warunków zgryzowych. Ostatnie zdjęcie pokazuje szczęśliwy uśmiech zadowolonej Pacjentki z ostatecznymi koronami pełnoceramicznymi. 

Leczenie periodontologiczne

Nasza Pacjentka p. Anna (35 l.) zgłosiła się z powodu odsłoniętych szyjek. Wykonałam leczenie wszystkich ubytków próchnicowych oraz skierowałam pacjentkę do leczenia ortodontycznego w moim gabinecie dentestica. Następnie wykonany został zabieg chirurgicznego pokrycia obnażonych szyjek - na zdjęciu I etap- strona prawa u góry.

Kompletna metamorfoza

Pacjentka p. Lucyna (60 l. ) zgłosiła się z problemem bezzębia. Wykonałam zgodnie z marzeniem Pacjentki białe zęby, a protezy dla lepszej retencji zamocowane są na implantach.

Leczenie ortodontyczne oraz wybielanie

Moja Pacjentka p. Wiktoria (30 l.) zgłosiła się z problemem przebarwione górnej dwójki. Wykonałam leczenie wszystkich ubytków próchnicowych,

a następnie skierowałam pacjentkę na leczenie ortodontyczne w moim gabinecie dentestica. Pacjentka zdecydowała się również na wybielanie.  Metamorfoza jest częściowa, bo w marcu miałyśmy zaplanowany termin wykonania licówek na jedynkach i dwójkach, niestety pandemia nam przewała...

Kompleksowe leczenie ortodontyczne oraz licówki porcelanowe. 

Moja Pacjentka p. Tamara (28 l.) zgłosiła się z prośbą o korektę uśmiechu.

Wykonałam leczenie wszystkich ubytków próchnicowych,

a następnie skierowałam pacjentkę na leczenie ortodontyczne w moim gabinecie dentestica. Po wybielaniu zostały komputerowo zaprojektowane licówki porcelanowe. 

bottom of page