top of page
Search
  • michalinadrozd

Jak wygląda przygotowanie planu metamorfozy?

Metamorfoza to proces zawsze rozpoczynający się od rozmowy z Pacjentem odnośnie Jego potrzeb i oczekiwań. Po niej następuje badanie układu stomatognatycznego- bo nasze zęby to nie odosobnione twory- to części całego człowieka. W ramach tego badania określam medyczne, estetyczne i techniczne możliwości za każdym razem indywidualnie.

Z tak zebranymi informacjami siadam w zaciszu mojego biura i indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich powyższych informacji odbywam sama ze sobą „ burze mózgu”- bo dróg do celu jest zawsze kilka, a ja staram się wybrać dla każdego Pacjenta indywidualnie tą najlepszą, taką, którą zaproponowałabym sobie, gdyby dana sytuacja była moim problemem. Uwzględniam na tym etapie równo aspekt techniczny, zdrowotny, estetyczny, psychologiczny i finansowy. Potem mój plan omawiam z Pacjentem, pokazuję Mu podobne zrealizowane już metamorfozy i słucham uwag, obaw, zastrzeżeń. W miarę potrzeb modyfikuję plan, a potem już podążamy razem do celu!


Kto i kiedy może się zdecydować na metamorfozę?

Każdy moment jest dobry. Młodzież potrzebuje innej metamorfozy- najczęściej jest to leczenie zachowawcze i ortodontyczne, młodzi dorośli innej - tu często kończy się na wybielaniu, licówkach, a wraz z wiekiem  pojawiają się potrzeby odtwórcze związane ze zmianami spowodowanymi utratą zębów z powodu próchnicy lub pardontozy. Wtedy metamorfoza trwa dłużej, bo często związana jest z koniecznością regeneracji kości, implantacją, wykonaniem przebudowy zgryzu, koron porcelanowych.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page